Samling av rein i reingjerde

Hva er Ut på vidda?

Ut på vidda er lærings- og omsorgstjenester som bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodjii (samisk håndverk), historie, mennesker, dyr, natur og reindrift.

I 2019 ble Staten og Norske reindriftssamers landsforbund enige om at Ut på vidda ikke skal være et prosjekt, men et permanent lærings- og omsorgstilbud i reindrifta. 

Ut på vidda gir Ut på vidda-reindriftsfamilier en mulighet for en tilleggsinntekt. For å bli godkjent som Ut på vidda-tilbyder og kunne tilby tjenester, må reindriftsutøvere gjennomgå kurs i blant annet HMS, førstehjelp, mathygiene og formidlingskunnskap. Godkjenningen gjennomføres av Statsforvalteren i Troms- og Finnmark. Ut på vidda har tilbydere i fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Lavvoen og bålet som læringsarena. Foto:  Maria Louise Somby- www.nordnorge.com
Lavvoen og bålet som læringsarena. Foto: Maria Louise Somby / www.nordnorge.com.

Hvem kan kjøpe Ut på vidda-tjenester?

Kommuner, fylkeskommuner, barnehager, skoler, behandlingsinstitusjoner, barnevern, NAV, organisasjoner og bedrifter i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, kan kjøpe Ut på vidda-tjenester.  Aktiviteter tilknyttet reindrifta kan gi kunnskap om det samiske samfunnet, gode opplevelser, mestring, utvikling og trivsel for barn, unge, voksne og eldre som trenger et tilrettelagt tilbud på en trygg arena.

For å komme i kontakt med Ut på vidda-tilbydere klikk her

Ut på vidda-tilbudet gir personer muligheten til å:

  • Delta i meningsfulle, lærerike og praktiske oppgaver
  • Tilegne seg kunnskap om det samiske samfunnet
  • Være i fysisk aktivitet
  • Få gode opplevelser i naturen
  • Være i kontakt med dyr
  • Delta i fellesmåltider
  • Være en del av et fellesskap
  • Lære samiske språk