Samling av rein i reingjerde

Alta

Mer informasjon kommer.