Samling av rein i reingjerde

Hammerfest

Mer informasjon kommer.