Samling av rein i reingjerde

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Kvalitetssikring er viktig for Ut på vidda. Det er derfor laget en egen godkjenningsordning for reineiere som ønsker å tilby et Ut på vidda-tilbud. For å bli godkjent Ut på vidda-tilbyder må reineiere delta på kurs i mathygiene, smittevern, HMS, førstehjelp og samisk kulturformidling. Du finner også en liste over Ut på vidda-tilbyderne på denne siden. 

Kartet under viser godkjente Ut på vidda-tilbud i Norge. Klikk og dra for å forstørre kartet og finne tilbyder der du ønsker.

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Publisert 17.08.2021