Samling av rein i reingjerde

Lyngen

Mer informasjon kommer.