Samling av rein i reingjerde

Godkjennings- og regodkjenningskurs

Velkommen til godkjennings- og regodkjenningskurs for nye og etablerte tilbydere av lærings-og omsorgstjenester i reindrifta, Ut på vidda. Kurset arrangeres 20.-21. august i Alta og er obligatorisk for alle som skal tilby Ut på vidda. 

Ut på vidda sin nye logo.

Kursets innhold

Kurset som gjennomføres over tre dager, har til hensikt å gi deg den kunnskapen og kompetansen du trenger for å tilby lærings- og omsorgstjenestser i reindrifta. I tillegg ønsker vi en stor grad av erfaringsdeling mellom erfarne og nye tilbydere, samt mellom tilbydere av Ut på vidda og kjøpere av tjenestene. 

På kurset vil du lære om

  • Pedagogisk formidling av det samiske perspektivet knyttet til kunnskapsløtet i skolen som kom i 2020 også kjent som fagfornyelsen
  • Hvordan få til et godt samarbeid mellom kjøpere og tilbydere av Ut på vidda
  • Hvordan lage gode prosjektsøknader og søke om eksterne midler
  • Hvordan bruke sosiale medier i digital markedsføring av tilbudet
  • Universell utforming
  • Hvordan tilby trygge sommerferieaktiviteter

I tillegg vil du få god kunnskap om hva som må til for å bli godkjent tilbyder av Ut på vidda. Du vil også få kurs i 

  1. Mathygiene
  2. HMS

Førstehjelpskurs

Som tilbyder av Ut på vidda må du også ha et kurs i førstehjelp. Dette er ikke en del av dette kurset, og du må derfor gjennomføre dette selv. Kostnadene til førstehjelpskurset kan du få dekt av Statsforvalteren i Troms- og Finnmark når kurset er gjennomført. Nye tilbydere av Ut på vidda anbefales og gjennomføre et fysisk kurs, men etablerte tilbydere som tidligere har tatt førstehjelpskurs, kan gjennomføre kurs digitalt. 

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres over tre dager fra lunsj til lunsj i Alta Sami Siida og er obligatorisk for de som skal bli godkjent eller regodkjent som tilbydere av Ut på vidda. 

Måltider og overnatting

På kurset vil du få servert lunsj alle dagene og middag på kursets første dag. Du må selv sørge for overnatting og middag på kursets andre dag. 

Reisekostnader

Ut på vidda-programmet ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil dekke dine reisekostnader med inntil kr. 6000 på bakgrunn av innlevert reiseregning. 

Påmelding

Du melder deg på ved å benytte skjema på kurs og konferanse-siden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Påmeldingsfrist er 5. august.

Før vi møtes i Alta

Før vi møtes i Alta bør du ha startet på arbeidet med å utvikle en HMS-plan, dersom du allerede ikke har dette på plass. Dersom du har en HMS-plan kan du med fordel gå gjennom denn før vi møtes. På kurset vil vi jobbe med HMS-planen, enten du uvikler din plan for første gang eller du skal forbedre den plane du allerede har. 

Publisert 25.06.2024