Samling av rein i reingjerde

Pilohtaprošeavtta birra

«Boazodoallojahki – Boazodoalu gávcci jagiáiggi» lea 3-jagáš pilohtaprošeakta (2023–2026) mas čieža geahččalangieldda galget leat mielde fállamin Ut på vidda oahpahus- ja aktivitehtafálaldagaid mánáide ja nuoraide. Pilohtaprošeavtta vuolggasadji lea Máhttoloktema ođđa oahppoplánat, ja Ut på vidda-prográmma galgá dan čuovvolit.

Mánát ohppet boazodoalu birra. Govven: Maria Louise Somby- www.nordnorge.com
Mánát ohppet boazodoalu birra. Govven: Maria Lovise Somby / www.nordnorge.com.

Boazodoallu ealáhussan, kultuvran ja eallinvuohkin lea máŋgga láhkai erenoamáš sihke nationála ja riikkaidgaskasaš oktavuođas, ja dat lea dehálaš eksponeanta sámi kultuvrras ja eallinvuogis. Boazodoallu hálddaša maiddái dehálaš nationála ja sámi kulturárbbi.

Pilohtaprošeavtta mihttomearit

Pilohtaprošeavtta váldomihttomearri lea gaskkustit máhtu sámi servodagaid ja kultuvrra birra mánáide ja nuoraide. Pilohtaprošeakta galgá leat mielde loktemin máhtu boazodoalu birra kulturguoddi ealáhussan, ja addit vásáhusaid iešguđet kulturovdanbuktimiin ja árbevieruin. Dát lea mielde hábmemin girjás searvevuođa ja fátmmasteaddji servodaga, mas máhttu gaskkustuvvo mánáide ja nuoraide pedagogalaččat heivehuvvon aktivitehtaid bokte.

Pilohtaprošeavtta vuolggasadji lea Máhttoloktema ođđa oahppoplánat, mat earret eará celket: 

«Oahpahus galgá addit áddejumi kultuvrralaš girjáivuođas ja gudnejahttit ovttaskas olbmo jáhku. Dat galgá ovddidit demokratiija, dásseárvvu ja dieđalaš jurddašanvuogi.»

Geahččalangielddat 

Dat gielddat mat leat mielde pilohtaprošeavttas, leat Hámmarfeasta, Áltá, Ivgu, Gaaloe, Troanddin ja Oslo.

Guoskevaš gielddat/skuvllat válljejit guđe cehkiid sii háliidit addit Ut på vidda aktivitehtafálaldagaid. Skuvllat/oahpaheaddjit galget hábmet diŋgojumi Ut på vidda-fálliide oahppomihtuid vuođul maid háliidit olahit ohppiiguin, dahje fáttá vuođul mas háliidit oahpahit. Dan galgá dahkat vai fállit sáhttet heivehit iežaset fálaldaga skuvlla dárbbu vuođul.

Prográmma čuovvola ja árvvoštallá juohke gieldda ja skuvlla vai Ut på vidda-bálvalusain sáhttá oahppat ja buoridit daid. 

Jus háliidat lohkat eanet pilohtaprošeavtta birra, de coahkkal dákko.

Boazodoallojahki

Boazodoallu lea johttidilli mas bohccot johtet jagiáigeguohtoneatnamiid gaskka ávkkástallan dihtii guohtumiid buoremus láhkai.

Boazodoalu gávcci jagiáiggi leat:

  • Giđđageassi
  • Geassi
  • Čakcageassi
  • Čakca
  • Skábma
  • Dálvi
  • Giđđadálvi
  • Giđđa