Samling av rein i reingjerde

Troanddin

Ávkkálaš liŋkkat