Samling av rein i reingjerde

Gaaloe

Ávkkálaš liŋkkat