Samling av rein i reingjerde

Ut på vidda møter ungdomspolitikere på vintermøtet

Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerte vintermøte i Tromsø 27.-28. februar der kommuner og 70 ungdommer fra ungdomsråd i kommuner og ungdommens fylkesråd i fylkeskommunen deltok.

Ungdommens fylkesråd og ungdomsrådene i kommunene samlet på Vintermøtet 2023. Foto: Marta Valdés Richardsen- Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Gode levekår for barn og ungdom i kommunene

Statsforvalteren er opptatt av å kunne gi barn og unge gode levekår, der embetet har satt seg et hårete mål om at Troms og Finnmark skal bli den beste regionen og vokse opp i. Dette er et forsøk på å beholde barn og unge i fylket forteller Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

 

Økt kunnskap i reindrift og samisk kultur

Programlederen for Ut på vidda var med på vintermøte for å synliggjøre pilotprosjektet «Reindriftsåret – de 8 årstider i reindriften». Et av delmålene med prosjektet er å bedre kunnskapen til både den nye generasjonen og kommunepolitikere, om reindrift og det samiske samfunnet.

Det er viktig å involvere ungdomspolitikere for å få frem hvilke behov og tiltak de mener bør utføres, for å oppnå trivsel i kommunene. Avslutningsvis ble representanter fra ungdomsrådene i pilotkommunene kontaktet, og videre oppfordret til å følge opp aktivitetstilbudene som starter opp i deres kommuner, når tilbudene er klare fra reindriftsfamiliene i Ut på vidda.

 

For å se nærmere på tilbudene i de ulike pilotkommunene, klikk her.  

Publisert 15.03.2023