Samling av rein i reingjerde

To nye bestillinger til Ut på vidda-tilbydere

Av de syv pilotkommunene som deltar i Ut på vidda har nå Trondheim og Alta lagt frem sine bestillinger til Ut på vidda-tilbydere.   

Skoleklassen lærer om samisk kultur. Foto: Maria Louise Somby / www.nordnorge.com

Bestillingene presenterer hva kommunene ønsker å kunne tilby barn og ungdom i sin kommune, som er blant annet matkultur, reindriften, joik m.m. Dette tilbudet skal være med å øke kunnskapen om reindriftssamer og den samiske kulturen blant barn og ungdom.

Reindriftsfamiliene i Ut på vidda-programmet må se over bestillingen fra sin tilhørende kommune og finne ut hvilke aktiviteter de kan imøtekomme. Etter dette er avklart må reindriftsfamilien sende inn tilbud til kommunen via epost.

 

Bestilling fra Trondheim kommune

Send tilbudet til kristin.tveranger.alfer@trondheim.kommune.no  innen 9. mars 2023

Klikk her for å lese bestillingen fra Trondheim kommune.

 

Bestilling fra Alta kommune

Send tilbudet til lindah.parken@alta.kommune.no innen 15. april 2023

Klikk her for å lese bestillingen fra Alta kommune.

 

Publisert 2023-03-15